Neutral syn på Kinnevik

Datum: 2005-12-27 09:09

Neutral

Kinnevik B

Carnegie rekommenderar neutral syn på Kinnevik.

Carnegie rekommenderar neutral på Kinnevik. Förbättringar av kassaflöde och rörelseresultat kommer framöver enligt Carnegie. Följande förvärvet av Frövi och avyttringen av Packaging kommer fokus ligga på integrering och finjustering av verksamheten vilket kommer vara positivt för kassaflödet enligt Carnegie. Bättre kassaflöde från onoterade innehav kombinerat med minskning av skuldsättningen borde ha positiv påverkan på substansrabatten som är något för hög anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser