Neutral syn på Kinnevik

Datum: 2008-10-27 12:32

Neutral

Kinnevik B

Penser har en neutral syn på Kinnevik

Penser behåller en neutral syn på Kinnevik och riktkursen justeras ned till 70 kronor från tidigare 90 kronor. Anledningen att rekommendationen behålls är 1) osäkerhet i investeringar på tillväxtmarknader 2) marginalpress i Korsnäs 3) hög skuldsättningsgrad mot koncernen, enligt Penser. Substansrabatten är nu 25,8 procent, vilket ska jämföras med det historiska snittet på 26,6 procent, enligt Penser. De senaste två månadernas genomsnittliga substansrabatt är 32,2 procent, och på grund av den finansiella oron är det troligt att den på kort sikt kommer att röra sig tillbaka kring 30 procent, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,125 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser