Neutral syn på Kinnevik

Datum: 2008-11-27 11:28

Neutral

Kinnevik B

Penser har en neutral syn på Kinnevik

Penser har en neutral syn på Kinnevik med riktkurs 70 kronor. Korsnäs VD tror på lägre kostnader för massaved år 2009 och ved utgör vanligtvis ungefär hälften av tillverkningskostnaden för massa, enligt Penser. Under de senaste två åren har priset för massaved ökat med 79 procent i Sverige vilket drabbat Korsnäs som saknar egen skog, enligt Penser. Rysslands beslut att senarelägga höjningen av vedtullarna samt nedläggningar av kapacitet i Finland och Sverige den senaste tiden kommer att leda till minskad förbrukning och troligtvis även lägre priser, enligt Penser. Korsnäs VD tror dock inte att detta kommer att få något genomslag i resultatet förrän i andra kvartalet nästa år, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,5 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser