Neutral syn på Kappahl

Datum: 2008-07-01 13:34

Neutral

KappAhl

Carnegie har en neutral syn på Kappahl

Carnegie har en neutral syn på Kappahl. Kappahls resultat var starkare än förväntat eftersom en förbättring av bruttomarginalen med 150 punker gav ett EBIT resultat som var 18 procent bättre än förväntat, enligt Carnegie. Ledningen kommunicerar snabbare butiksexpansion och trots starkare resultat sänks försäljnings- och EBIT estimaten något för att reflektera de osäkra utsikterna och svagt utnyttjande av butiksutrymme, enligt Carnegie. Marknaden satte inte fokus på den starka vinsten på toppen av cykeln utan istället på rädslan för en allmänn konjunkturförsvagning, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 6,10 kronor för 2008 och 6,00 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
41,1 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser