Neutral syn på Investor

Datum: 2009-01-21 11:50

Neutral

Investor B

Penser rekommenderar neutral i Investor

Penser sänker rekommendationen i Investor till neutral från tidigare öka med riktkurs 150 kronor. Anledningarna till sänkningen är dels värdeminskning av Private Equity-portföljen under kommande kvartal och dels att kassan troligen kommer att användas till att stödja kärninnehaven istället för att, som marknaden förväntat sig, investeras i nya onoterade företag, enligt Penser. Trots att Investor överavkastat 21,3 procent relativt SIX RX under 2008 handlas aktien med en substansrabatt på 30,1 procent jämfört med det historiska snittet på 25,4 procent, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
98 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser