Neutral syn på Intrum

Datum: 2005-08-18 14:57

Neutral

Intrum

Carnegie upprepar rekommendationen neutral till Intrum Justitia

Intrum Justitia rapporterade Q2 siffror som var över Carnegies förväntningar. Omsättningen var 713 mkr jämfört med Carnegies estimat om 682 mkr. Rörelsemarginalen blev 20 procent mot Carnegies förväntningar om 15 procent . Rörelsen i Storbritannien visade en liten rörelsevinst mot Carnegies förväntningar om negativt resultat. Intrum Justitia ökar investeringarna för köp av portföljer med avskrivna fordringar vilket enligt Carnegie kommer leda till högre finansiell risk och rörelserisk, men det bör också öka Intrum Justitias marginaler. Därför justerar Carnegie ned estimaten för kortsiktigt kassaflöde men ökar estimaten för både omsättning och vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
61 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser