Neutral syn på Husqvarna

Datum: 2007-04-20 17:36

Carnegie ger Husqvarna rekommendationen neutral.

Carnegie behåller rekommendationen neutral för Husqvarna efter kvartalsrapporten. Banken hade befarat att senare än normala inköp från återförsäljare skulle skada första kvartalets försäljning, men en mild vår kom till undsättning och ökade försäljningen under slutet av kvartalet, enligt Carnegie. Rörelseresultat var därför högre än förväntat, hjälpt också av mindre negativa valutaeffekter än förväntat, enligt Carnegie. Påverkan på helårsprognosen är dock liten eftersom det starka första kvartalet huvudsakligen är ett skifte av försäljning från andra till första kvartalet, enligt Carnegie. Husqvarna fortsätter dock att gå väldigt bra och fokus kommer nu att skifta till hur integreringen av förvärv går, enligt Carnegie. Värderingen är dock redan hög, vilket begränsar uppsidan, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
118 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser