Neutral syn på Husqvarna

Datum: 2008-06-11 13:34

Kaupthing har en neutral syn på Husqvarna

Kaupthing sänker rekommendationen i Husqvarna till neutral från tidigare köp. Amerikanska konsumenter konsumerar mindre och tenderar att köpa billigare varor än tidigare vilket pressar Husqvarnas marginaler, enligt Kaupthing. Högre inflation kan framhäva effekten ytterligare samtidigt som bolaget drabbas av kostnadsökningar, enligt Kaupthing. Därför justeras prognoser ned betydligt, enligt Kaupthing. Ledningen varnar dessutom för att lagernivåerna var höga i slutet av mars vilket innebär att banken tror att försäljningen under kvartalet kommer att sjunka 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
60,5 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser