Neutral syn på Hexagon

Datum: 2008-04-10 11:47

Neutral

Hexagon B

Kaupthing har en neutral syn på Hexagon

Kaupthing har en neutral syn på Hexagon. Hexagon har haft en framgångsrik strategi de senaste fem åren, och gruppen har skapat stark vinsttillväxt och utökat marginalerna genom förvärv, enligt Kaupthing. Efterfrågan är fortsatt stark i Europa, Mellanöstern, Asien samt i de delar av Nordamerika som inte är exponerade mot huskonstruktion eller ljuddämpning, enligt Kaupthing. Verkstad och industri driver efterfrågan och relativt nyförvärvade Leica, med exponering mot konstruktion inom infrastrukturprojekt, drar upp tillväxten globalt för Hexagon, enligt Kaupthing. Däremot förväntas inte investerare prisa in framtida förvärv i aktiekursen inom den närmaste tiden, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,375 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser