Neutral syn på Handelsbanken

Datum: 2008-02-28 11:26

JP Morgan har en neutral syn på Handelsbanken

JP Morgan har en fortsatt neutral syn på Handelsbanken med riktkurs 209 kronor efter kvartalsrapporten. Nettoresultatet var klart lägre än konsensusförväntningarna tyngt av ökade kostnader, enligt JP Morgan. Kostnadsökningarna hamnade på 16 procent i årstakt men en stark utlåningstillväxt syntes bara delvis i ett ökat räntenetto, enligt JP Morgan. Vinstprognoserna sänks efter rapporten, enligt JP Morgan. Till följd av en relativt starkare utveckling för Handelsbankens aktie än för den europeiska banksektorn handlas Handelsbanken till en premie på 8 procent mot kollegorna, enligt JP Morgan. Vinst per aktie förväntas bli 18,67 kronor för 2008 och 19,48 kronor för 2009, enligt JP Morgan.

Riktkurs: 209 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
176,75 kr
Riktkurs:
209 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser