Neutral syn på Handelsbanken

Datum: 2009-01-15 10:44

Penser har en neutral syn på Handelsbanken

Penser har en neutral syn på Handelsbanken. De svenska bankernas exponering mot så kallade private equity bolag uppgår till cirka 115 miljarder kronor, varav Handelsbanken har en exponering på cirka 15 miljarder kronor, eller knappt 1 procent av utlåningen, enligt Penser. Alla bankernas exponering är mot nordiska bolag, enligt Penser. Bankerna medger att vissa engagemang är pressade men ser ändå att eventuella förluster kommer bli hanterbara, enligt Penser. Ingen av bankerna vill uppge några nivåer på eventuella förluster, men utlåningen är främst lån med bäst säkerhet vid en "default" situation, så det blir ägarna och de som lånat ut med sämre rätt som får ta de största förlusterna vid en konkurssituation, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
111 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser