Neutral syn på Gunnebo

Datum: 2005-10-06 16:48

Neutral

Gunnebo

Carnegie rekommenderar neutral i Gunnebo.

Carnegie rekommenderar neutral i Gunnebo. Gunnebo har erhållit ett avtal med Bauhaus i Sverige värt 11-13 miljoner kronor för kontanthanteringssystemet SafePay. Gunnebo behöver större volymer för att nå lönsamhet på investeringarna, men det stödjer ett positivt momentum för SafePay och visar på att SafePay lösningen är kommersiellt fungerande anser Carnegie. I Tyskland, Frankrike och Storbritanien går försäljningen långsamt framåt.
Kurs då rekommendationen gavs:
77,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser