Neutral syn på Getinge

Datum: 2007-04-20 17:37

Neutral

Getinge B

Carnegie ger Getinge rekommendationen neutral.

Carnegie behåller rekommendationen neutral för Getinge efter kvartalsrapporten. Uppsidan förblir begränsad efter resultatet och estimaten ändras bara marginellt till följd av rapporten, enligt Carnegie. Försäljningen och orderingången var svag, men den årliga jämförelsen är också väldigt tuff, enligt Carnegie. Försäljningen förväntas dock fortfarande överträffa bolagets eget långsiktiga mål de kommande åren tack vare nya produkter inom Medical Systems och samordningsvinster inom Huntleigh, enligt Carnegie. EBITA marginalen ökade något jämfört med fjolåret och vinst före skatt var lite högre tack vare lägre finansiella kostnader, enligt Carnegie. Värderingen återspeglar redan förväntningar om starka underliggande förutsättningar och aktien förväntas därför handla mellan 155 och 165 kronor, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
156 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser