Neutral syn på Ericsson

Datum: 2003-06-23 08:32

Neutral

Ericsson B

Swedbank Markets anser att Ericsson nu är fullvärderad.

Efter den senaste tidens snabba kursuppgång anser Swedbank att Ericsson nu är fullvärderad. Banken poängterar dock att Ericsson kan komma att nå upp till prognoserna för årets andra kvartal men pekar ändå på risken att bolaget inte gör det. Sett till 2004 års prognos är p/e-talet 45 och för 2005 är det 18,4.
Kurs då rekommendationen gavs:
9 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser