Neutral syn på Ericsson

Datum: 2004-04-05 16:28

Neutral

Ericsson B

Merrill Lynch upprepar sin neutrala syn på Ericsson.

Investmentbanken justerar dock upp sina estimat för Ericsson. För helåret 2004 spås vinsten bli 1,03 kronor per aktie. Tidigare prognos var 0,83 kronor. För helåret 2005 spås vinsten per aktie bli 1,17 kronor, jämfört med tidigare 0,95. Försäljningsprognosen för helåret 2004 om 123 miljarder kronor kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,35 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser