Neutral syn på Ericsson

Datum: 2008-03-13 13:50

Neutral

Ericsson B

Erik Penser Fondkommission har en neutral syn på Ericsson

Erik Penser Fondkommission har en neutral syn på Ericsson med riktkurs 18 kronor. Besparingarna från Ericssons omstruktureringsprogram börjar nu visa sig i praktiken i och med stängningen av en före detta Marconi-anläggning i Beeston, Storbritannien med 350 anställda, enligt Penser. Det troliga är ytterligare aktiviteter kring besparingarna de närmaste månaderna, vilket ökar fokus på aktien, enligt Penser. Till detta kan läggas att en rad större kontrakt tagits den senaste tiden, enligt Penser. Kombinationen besparingar och god orderingång är positivt för aktien, men däremot kvarstår oron för första kvartalet, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
12,005 kr
Riktkurs:
18 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser