Neutral syn på ELUX

Datum: 2002-12-19 09:54

JP Morgan har en neutral syn på Electrolux.

Den amerikanska investmentbanken JP Morgan menar att omstruktureringar är ett återkommande tema hos bolaget och i vitvarubranschen. Därför kommer investmentbanken hädanefter att inkludera sådana kostnader motsvarande 1 procent av försäljningen i sina prognoser framöver. Om Electrolux skall värderas som konkurrenterna motiveras en kurs på 145 kronor. Med en positiv marknad så ser banken uppsida till 175 kronor. Banken kvarstår med sin neutrala syn på bolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,5 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser