Neutral syn på Elekta

Datum: 2006-03-09 11:01

Neutral

Elekta B

Carnegie rekommenderar neutral i Elekta.

Carnegie rekommenderar neutral för Elekta. Estimaten sänks för Elekta efter att bolaget vinstvarnat på grund av en sämre marginal än väntat, enligt Carnegie. Elektas verksamhet går fortfarande bra och den viktiga onkologiverksamheten förväntas drivas på av stark efterfrågan de kommande åren, men däremot har marknadens förväntningar på hur snabbt marginalerna kunde förbättras varit för höga, och värderingen är forfarande hög på P/E(06e) på 28 gånger samt osäkerheten kring det långsiktiga marginalmålet har ökat, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
124,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser