Neutral syn på Electrolux

Datum: 2005-12-13 13:18

Carnegie rekommenderar neutral i Electrolux.

Carnegie rekommenderar neutral i Electrolux. Electrolux har finaliserat planerna på att lägga ned fabriken i Nürnberg och kostnaden för nedläggningen är 2,3 miljarder kronor, vilket är något högre än väntat enligt Carnegie. Dessutom är de årliga kostnadsbesparingarna på 470 miljoner kronor lägre än de initiala förväntningarna på 500-600 miljoner kronor enligt Carnegie. Vinst per aktie estimaten har sänkts för 2005 till 4,10 kronor och höjts för 2006 till 8,10 kronor enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
199 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser