Neutral syn på Clas Ohlsson

Datum: 2006-09-11 16:44

Carnegie rekommenderar neutral i Clas Ohlson.

Carnegie rekommenderar neutral i Clas Ohlson efter kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten var en stor besvikelse, enligt Carnegie. Rörelseresultatet var ned 9 procent år till år, vilket var 17 procent sämre än bankens estimat, enligt Carnegie. Även augustiförsäljningen var sämre än förväntat med negativ försäljningstillväxt i befintliga butiker, enligt Carnegie. Första kvartalet är Clas Ohlsons säsongsmässigt svagaste kvartal, så vinstavvikelsen väger inte alltför tungt i helårsestimatet, även om helårsestimatet justeras ned några procentenheter, enligt Carnegie. Aktien handlas till P/E(07/08e) på 19 gånger, vilket är lite i högsta laget, anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
144,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser