Neutral syn på Bure

Datum: 2005-08-26 14:14

Carnegie rekommenderar neutral i Bure.

Under de senaste två åren har Bure fokuserat på att minska nettoskulden, och har efter försäljningen av Mölnlycke blivit skuldfritt. Det innebär en strategiförändring för Bure som nu ändrar strategi mot långsiktigt ägande och utveckling av den existerande portföljen istället för att vara exit driven, skriver Carnegie. Bure ändrar också portföljmålet från att investera i en specifik service sektor till att skapa en balanserad portfölj med avseende på finansiell- och rörelserisk.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,085 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser