Neutral syn på Bure

Datum: 2006-02-28 12:59

Carnegie rekommenderar neutral i Bure Equity.

Carnegie rekommenderar neutral i Bure efter kvartalsrapporten. Bure rapporterade sammantaget starkare siffror än förväntat, med en lägre tillväxttakt än förväntat men högre marginaler, enligt Carnegie. Det huvudsakliga positiva i rapporten var Carl Bros resultat, medan Systeam förvånade med ett negativt resultat, enligt Carnegie. Bure rapporterade ett substansvärde på 1,90 kronor per aktie, enligt Carnegie. Värderingen av Bure är rättvis enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,84 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser