Neutral syn på Boliden

Datum: 2004-11-17 13:48

Neutral

Boliden

Erik Penser Fondkommission sänker sin rekommendation från köp till neutral.

Erik Penser Fondkommission sänker sin rekommendation från köp till neutral. Mäklarfirman skriver att bolagets emission kom mycket oväntat. Penser menar att Boliden hade kunnat lösa finansieringen genom eget kassaflöde, i stället för att ta in kapital från marknaden. Trots att värderingen fortfarande är låg har Penser nu svårt att se några kortsiktiga triggers som kan lyfta aktien. Därför nedgradeas aktien till neutral och samtidigt sänks prognoserna något till följd av utspädningen och fallande USD.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,95 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser