Neutral syn på Black Earth Farming

Datum: 2008-05-28 11:33

Carnegie har en neutral syn på Black Earth Farming

Carnegie har en neutral syn på Black Earth Farming. BEF rapporterade en nettovinst på 23,7 miljoner kronor för det första kvartalet, mot bankens egna förväntningar på ett negativt resultat på 36 miljoner kronor, enligt Carnegie. Vinstem kom dock huvudsakligen från valutavinster och bättre än förväntad försäljning, enligt Carnegie. Avkastningsantagandena på marken justeras upp för 2008 på grund av mycket gynnsamma väderleksförhållanden i området, enligt Carnegie. Det lär däremot hela området uppleva, så snittprisprognosen sänks, enligt Carnegie. Potentialen på kort sikt är begränsad givet det fortsatta trycket på vetepriser, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli -0,12 kronor för 2008 och 0,42 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser