Neutral syn på Axis

Datum: 2008-07-09 11:49

Neutral

Axis

Kaupthing har en neutral syn på Axis

Kaupthing behåller sin neutrala syn på Axis och riktkursen sänks till 82 kronor från tidigare 90 kronor efter kvartalsrapporten. Resultatet var i linje med de egna och konsensusförväntningarna, enligt Kaupthing. Endast små förändringar görs i prognoserna och försäljningstillväxten förväntas förbli robust tack vare inflödet av nya partners och potentiellt ökade marknadsandelar tack vare en ny produktgeneration, enligt Kaupthing. Värderingen ligger på en attraktiv nivå både historiskt och mot sektorn, men en återhämtning i vinsttillväxten förväntas ske gradvis under kommande kvartal, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 4,08 kronor för 2008 och 5,47 kronor för 2009, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr
Riktkurs:
82 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser