Neutral syn på Atlas Copco

Datum: 2008-04-25 12:27

Carnegie har en neutral syn på Atlas Copco

Carnegie behåller sin neutrala syn på Atlas Copco efter kvartalsrapporten. Atlas Copco fortsatte starkt under första kvartalet men blev signifikant negativt påverkat av dess stora exponering mot US dollar transaktioner, enligt Carnegie. Tillsammans med långsammare orderingång kommer det bli tufft för Atlas Copco att hålla marginalerna upp under resten av året, enligt Carnegie. Värderingen är linje med historiska nivåer, men så länge som indikatorerna är tvetydiga så kommer aktien ha svårt att bryta ut ur det nuvarande intervallet, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 7,70 kronor för 2008 och 7,60 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser