Neutral syn på Assa Abloy

Datum: 2007-02-15 14:29

Carnegie rekommenderar neutral för Assa Abloy.

Carnegie rekommenderar neutral för Assa Abloy efter fjärde kvartalets rapport. Rapporten var ingen stor händelse då resultaten var väldigt nära förväntningarna, enligt Carnegie. Marginalexpansionen på 70 punkter späddes ut med 40 punkter på grund av råmaterialrelaterade prisökningar, enligt Carnegie. Assa Abloy förväntas nå sitt 16-17 procents marginalmål vid 2008 och om slutmarknaderna är fortsatt bra kan en uppgradering vara aktuell andra halvåret 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
151,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser