Neutral syn på Assa

Datum: 2006-08-11 10:00

Carnegie rekommenderar neutral för Assa Abloy.

Carnegie rekommenderar neutral för Assa Abloy efter kvartalsrapporten. Sammantaget var kvartalsrapporten uppmuntrande med marginaler som var just tillräkliga, men den organiska tillväxten accelererade, enligt Carnegie. Den trenden lär fortsätta med starka marknader som hjälper till, enligt Carnegie. Marginalerna däremot lär inte förbättras förrän 2008, enligt Carnegie. Tillväxten är lockande, men för att väsentligt ändra uppfattningen om bolaget behöver marginalerna öka, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
122,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser