Neutral syn på Anoto

Datum: 2008-02-08 16:11

Kaupthing har en neutral syn på Anoto.

Kaupthing har en neutral syn på Anoto och riktkursen sänks samtidigt till 9 kronor från tidigare 10 kronor efter kvartalsrapporten. Försäljningen och resultatet var i linje med förväntningarna, men som helhet var rapporten ändå blandad, enligt Kaupthing. Det postiva i rapporten var den optimistiska utsikterna, stark guidning för Forms, samt bekräftelse på nya projekt tillsammans med Leapfrog och försäljning av mobilplattformar över 25 miljoner kronor under 2008, enligt Kaupthing. Negativt var en ökning av rörelsekapital, fortsatt investeringsbehov i Forms, och högre rörelsekostnader framöver, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,9 kr
Riktkurs:
9 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser