Neutral syn på Active Biotech

Datum: 2005-08-12 16:54

Carnegie neutrala till Active Biotech.

Carnegie förhåller sig neutrala till Active Biotech i väntan på stort nyhetsflöde från bolaget under 2005 och 2006. Q2 rapporten var i linje med Carnegies förväntningar och visar på att Active Biotech efter nyemissionen har finansiella medel som räcker till 2009, då SAIK-MS kan vara på marknaden. Under andra halvåret 2005 väntas viktig klinisk data presenteras för SAIK-MS (multipel skleros) och Anyara (lung cancer) projekten. Positiva resultat för Anyara skulle ge Active Biotech två oberoende teknologiplattformar och minska risken i bolaget enligt Carnegie. Övriga projekt fortlöper enligt plan.
Kurs då rekommendationen gavs:
47,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser