Neutral syn på AarhusKarlshamn

Datum: 2007-05-22 17:05

Neutral

AAK

Carnegie har en neutral syn på AarhusKarlshamn.

Carnegie höjer rekommendationen för AarhusKarlshamn till neutral efter kvartalsrapporten. Bolaget visade en stark rapport där allt gick rätt med nästan 100 procents kapacitetsutnyttjande och inga produktionsstörningar, enligt Carnegie. Det huvudsakliga positiva var marginalen inom CCF som åstadkoms genom stark prissättning, enligt Carnegie. Prismiljön förväntas vara fortsatt stabil, enligt Carnegie. Estimaten höjs med den starka tillväxten i vinst per aktie som den huvudsakliga attraktionen, enligt Carnegie. Det kommande omstruktureringsprogrammet är dock en risk, samt råvarubrist, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
165 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser