Neutral syn på Aarhuskarlshamn

Datum: 2008-05-23 13:04

Neutral

AAK

Carnegie har en neutral syn på Aarhuskarlshamn

Carnegie behåller sina neutrala syn på Aarhuskarlshamn med riktkurs 186 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var i linje med förväntningarna, men estimaten för vinst per aktie för helåret minskas med en procent, enligt Carnegie. Utsikerna på kort sikt är ljusa på grund av höga kakaopriser och kommande kapacitetsökningar, men detta är redan diskonterat i aktiekursen, enligt Carnegie. Den nuvarande värderingen kräver vinstestimathöjningar för att ge aktiekursen en skjuts, enligt Carnegie. Aktien handlas till P/E(08e) på 15,3 gånger vilket är i linje med internationella bolag i sektorn, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
168 kr
Riktkurs:
186 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser