Neutral syn Boliden

Datum: 2007-02-09 14:02

Neutral

Boliden

Carnegie rekommenderar neutral för Boliden.

Carnegie rekommenderar neutral för Boliden efter rapporten. Bortsett från utdelningen på 16 kronor per aktie, som är mer än förväntat, så finns inga andra positiva poster i fjärde kvartalets rapport, enligt Carnegie. Utifrån den negativa sidan varnade Boliden istället för mycket lägre kopparproduktion år till år vilket leder till signifikanta nedskärningar i estimaten för 2007 och 2008, enligt Carnegie. Däremot är värderingen inte krävande sett till de kommande två årens förväntade vinster och kassaflöde, och utdelningen ger skydd på nedsidan i aktien, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
153,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser