Neutral Nokia rekommendation

Datum: 2006-06-26 11:23

Carnegie rekommenderar neutral i Nokia.

Carnegie rekommenderar neutral i Nokia efter kommunicerandet av ihopslagningen av Nokias och Siemens systemverksamheter. Siemens produktportfölj är i bättre form än vad som först antagits vilket innebär att det ihopslagna bolaget börjar med ett starkare fundament än vad som tidigare antagits inom konvergerade nätverk och en större installerad bas än Ericsson/Marconi, enligt Carnegie. Om det görs rätt, till exempel genom att addera IP växlingskompetens, så borde bolaget vara i god form att ta marknadsandelar inom konvergerade nätverk, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
145,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser