Neutral i SCA

Datum: 2005-11-11 17:29

Neutral

SCA B

Carnegie har en neutral hållning till SCA.

Carnegie rekommenderar neutral för SCA. Marknadsförhållandena i Europa är utmanande på grund av överutbud enligt Carnegie. Det är klart att industrin behöver stänga ned kapacitet, men konkurrenten Jefferson Smurfit annonserade inget om kapacitetsneddragning i kvartalsrapporten enligt Carnegie. Antaget att kapacitetsneddragningar beslutas om förväntas ingen effekt på balansen mellan utbud och efterfrågan förrän tidigast andra halvåret 2006 enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
274,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser