Neural syn på Ericsson

Datum: 2003-04-30 10:02

Neutral

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch upprepar sin neutrala syn på Ericsson.

Merrill Lynch anser att Ericssons rapport i stort sett var i linje med vad som var förväntat av bolaget. Banken menar dock att kassaflödet var bättre än väntat samtidigt som fortsatta och nya besparingar kommer att leda till positiva resultat framöver. Banken menar dock att systemdelen var något sämre än väntat.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,25 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser