Negativt nyhetsflöde leder till säljtryck

Datum: 2010-03-09 10:59

Sälj

Eniro

HQ

HQ Bank säger: ”Spänn fast säkerhetsbältet, det blir gropigt framöver”. Enligt HQ Bank innebär det nya säljkonceptet hög risk eftersom kunder tvingas att köpa paket som inkluderar offlinetjänster. Detta ökar risken för nedgradering och sämre förmåga att behålla kunder. Tappat försäljningsmomentum med en säljkår kompenseras inte nödvändigtvis av kundnöjdhet. Onlinetrafiken har försvagats och det är därför svårt för bolaget att motivera prishöjningar framöver. I Sverige är fyraveckors tillväxttakt 10 % och i Norge 3 %. HQ Bank ser också en begränsad uppsida från nuläget. Det negativa operativa momentum fram till 2011 ökar oron kring finansiering av lån eftersom bankerna kan komma att kräva högre räntemarginaler 2012. Vidare anser banken, som ligger 9 % under konsensus för EBITDA 2010 och 19 % för 2011, att konsensus förväntningar är för höga och att det kommer att trilla in nedjusteringar. På kort sikt är värderingen inte utmanande men det negativa nyhetsflödet kommer troligtvis att skapa ett säljtryck. Rekommendationen ändras från Köp till Sälj och riktkursen sänks till 20 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,8 kr
Riktkurs:
20 kr

Rekommendation från: HQ Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser