Negativa utsikter

Datum: 2007-01-12 11:58

Handelsbanken sätter Lundin Petroleum under bevakning.

Handelsbanken sätter Lundin Petroleums köprekommendation under bevakning med negativ färgning. Lundin Petroleum vägleder för produktionen under 2007 att den blir 41,000 fat per dag, mot bankens förväntningar på 47,700 fat per dag, enligt Handelsbanken. Detta motsvarar en sänkning med 14 procent mot tidigare estimat och innebär att vinst per aktie kommer minska till runt 5 kronor från 5,50 kronor, enligt Handelsbanken. Sänkningen beror på produktionsförseningar i Alvheim fältet och en långsammare ökning av produktionstakten i Ryssland än väntat, enligt Handelsbanken. Investeringarna förväntas öka under 2007 till en nivå som inte längre finansieras av produktionstillväxten, utan bolaget kommer måste skaffa bankfinansiering, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
73 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser