Negativ rapport med positiva tecken

Datum: 2010-09-28 14:08

Starkt Köp

KappAhl

KappAhls

KappAhls Q4 rapport understeg marknadens förväntningar med ett EBIT om 156 MSEK jämfört med förväntade 172 MEK. Bolaget förklarar detta med att det var för hög lagernivå i början av kvartalet. Utdelningen är 3,25 kronor, vilket motsvarar 60 % av nettovinsten, var något lägre än förväntningarna. Det är ett positiv tecken att bolaget för första gången på sex kvartal har erövrat marknadsandelar gentemot dess jämförbara konkurrenter. LFL uppgick till 1,8 % jämfört med sektorns 1,2 %. Aktien bör, enligt Swedbank, reagera negativt på rapporten men ”like-for-like”-siffran är viktig och bör stödja aktien på lång sikt. Rekommendationen är Starkt Köp och riktkursen sätts till 72 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,75 kr
Riktkurs:
72 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser