Nedsida i Volvo-aktien

Datum: 2006-08-24 10:50

Sälj

Volvo B

Veckans Affärer säljrekommenderar Volvo då det bedöms finnas en fundamentalt sett klar nedsida i aktien.

Betraktat på längre sikt ses uppsidan i Volvo som klart begränsad, i motsats till nedsidan. Det råder stor osäkerhet om konjunkturen framöver, särskilt den amerikanska. Dessutom är det höga oljepriset ett hot mot efterfrågan på Volvos marknad. Tidningen påpekar även att den så kallade förköpseffekten, som härstammar från nya avgasregler, kan bidra till en omsättningsnedgång särskilt i USA. Sammantaget kan detta enligt Veckans Affärer leda till att lastbilsförsäljningen i USA skulle kunna gå ned med uppåt 40 procent och totalt i koncernen med 12 procent, med nedjusterade prognoser och kursfall som följd. Tidningen medger dock att den senaste tidens spekulationer med nya okända ägare är både spännande och lockande.
Kurs då rekommendationen gavs:
398,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser