Nedgraderas till Neutral efter den starka återhämtningen

Datum: 2010-04-13 18:40

Neutral

Boliden

Aktien

Aktien har återhämtat sig efter Q4-resultatet som var en besvikelse, men UBS anser det inte finnas tillräcklig uppsida för att rekommendera Köp från där aktien står i nuläget. Banken har justerat vinstmodellen för valuta och Q1 prissättningen, vilket resulterat i oförändrade prognoser. EPS 2010e ligger ungefär 25 % över konsensus, men om dagskurser tillämpas är gapet snarare 15 %. Zinkpriset har tappat i förhållande till andra metaller under våren och UBS anser att en kraftig ökning av stålproduktionen skulle stödja ett högre zinkpris i kommande kvartal. Zinkpriset väntas, enligt UBS, öka till 1,22 US/lb under andra kvartalet (spot 1,08 USD/lb). Koppar väntas också stiga till 4 USD/lb från nuvarande 3,58 USD/lb. Försäljningen väntas bli 9,1 MDRSEK och EBIT 1 256 MSEK. Risken på kort sikt är Aitikgruvan, som kan skapa störningar i produktionen samt extra kostnader. Rekommendationen sänks från tidigare Köp till Neutral men riktkursen höjs till 115 kronor från tidigare 100 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,05 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser