Nedgraderar till Underperform

Datum: 2010-02-15 17:29

Sämre än index

Boliden

Bolaget

Bolaget rapporterade in EBIT om 1 232 MSEK jämfört med marknadens förväntningar som låg på 1 351 MSEK (Cheuvreux 1 439 MSEK). Utdelning bestämdes till 3 kronor per aktie vilket var högre jämfört med konsensus (2,33 kronor) och Cheuvrex (1 krona). EBIT för Mining uppgick till 541 MSEK, vilket var en besvikelse då marknaden förväntade sig 765 MSEK. Kopparproduktionen var lägre än förväntat vilket till stor del berodde på Aitikgruvan. Det operativa kassaflödet var 1,6 MDRSEK och nettolånen var 7,4 MDRSEK. Fritt kassaflöde översteg Chevreux förväntan (-21 MSEK) och landade på 350 MSEK. Bankens grundscenario är att metallpriserna stigit för mycket och eftersom att aktiekursen korrelerar starkt med zink- och kopparpriser så rekommenderas att sälja aktien. I Cheuvreuxs uppdaterade prognos handlas Boliden till 2011E EV/EBITDA om 7,3x jämfört med det historiska genomsnittet på 5x. Vidare tror banken att konsensusestimaten kommer att nedgraderas framöver på grund av kortsiktig svaghet i metallpriser och problem med Aitik. Cheuvreux har sänkt sina EPS-estimat med 1 % för 2010E och med 11 % för 2011E.
Kurs då rekommendationen gavs:
86,075 kr
Riktkurs:
59 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser