Nedgraderar till Öka efter senaste tidens starka kursutveckling

Datum: 2010-03-25 11:26

KappAhl

KappAhl rapporterade en försäljningstillväxt om 7,5 % under andra kvartalet, vilket inkluderade en ökning på 0,8 % för ”like-for-like”-försäljningen. Bruttomarginalen föll till 57,7 %. Besvikelsen uppstod till följd av negativa valutaförändringar, en högre andel rabatterade varor och vårens sena ankomst. Försäljningstrenden försvagades mot slutet av kvartalet på grund av att det kalla vädret slog hårt mot vårkollektionen. Försäljningstillväxten återhämtade sig i mars efter februari som var en besvikelse. Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att bruttomarginalen kommer att stiga till 61,9 % för 2009/2010e från 61,1 % under 2008/2009. Givet små ökningar för hyror och löner, förväntas EBIT att växa med 15,9 % på årsbasis under 2009/2010e, vilket skulle innebära en EBIT-tillväxt om 11,8 % (10,8 %). Aktien handlas till 2009/2010e EV/EBIT om 11x jämfört med den nordiska sektormedianen som uppgår till 14x. Estimaten för 2010/11e och 2011/2012e behålls oförändrade eftersom Handelsbanken tror att den operationella miljön kommer att förbättras under Q2. Efter den senaste tidens starka utveckling i aktien, så väljer Handelsbanken att nedgradera sin rekommendation från Köp till Öka. Riktkursen är dock fortfarande 80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,5 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser