Nedgraderar till Neutral

Datum: 2010-01-18 16:15

Neutral

Elekta B

Elekta

Elekta har levererat och Swedbanks basscenario innebär 24 % ytterligare uppsidepotential de kommande 24 månader. Efter denna totala omvandling av värderingen räknar banken med att kursen kommer att konsolidera runt dagens nivåer. Vidare anser banken att investerare bör överväga både den långsiktiga potentialen och risken på kort sikt som kan hämföras till mjukvaruleveranser, bedömningen om när återhämtning av efterfrågan sker i USA och effekten av ett svagare stöd från valutan 2010/11. Banken upprepar riktkursen 190 kronor och nedgraderar till Neutral från tidigare Köp. Det motiverade värdet är, enligt banken, 175 kronor. Detta framgår i Swedbanks ”Morgonrådet” daterat den 18 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
183,75 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser