Nedgraderar från Köp till Sälj efter uppgång

Datum: 2010-09-20 13:23

Sälj

Nobia

Efter

Efter att aktien gått upp cirka 20 % sedan Erik Penser FK initierade bevakning av Nobia i slutet av augusti, nedgraderar fondkommissionären aktien till Sälj från tidigare Köp och sänker riktkursen med 3 kronor till 45 kronor. Vidare har Erik Penser FK sänkt prognoserna för 2011e med cirka 10 %, då stigande kostnader för råmaterial förväntas för nästkommande år. De ledande konkurrenterna på köksmarknaden väntar sig en uppgång om 8 % på chipboardpriserna, vilket Erik Penser FK räknar kommer påverka Nobia såväl som konkurrenterna negativt. Dessutom bedöms Nobia öka sina varumärkesinvesteringar under 2011 från att ha strypt dem kraftigt under recessionen. Aktien handlas idag till 20 % premium, i förhållande till dess konkurrenter, och över andra omstruktureringscase såsom Gunnebo och Husqvarna. Erik Penser FK rekommenderar att man byter från Nobia till Hexpol (Köp, riktkurs 115 kronor).
Kurs då rekommendationen gavs:
47,15 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser