Nedgång på 40 % i år ger uppsida

Datum: 2000-10-02 22:08

Köp

SKF B

Årets

Årets nedgång på 40 procent för SKF beror på att marknaden nu diskonterar en konjunkturnedgång, enligt Enskilda. Det finns dessutom osäkerhet om hur bolagets vinster ska utvecklas. Historiskt sett har vinsterna varierat kraftigt med konjunkuren. Enskilda menar att de redan vidtagna åtgärder som bolaget gjort medför att SKF-aktien är mindre cyklisk i dag än för några år sedan. Bolaget har hittills infriat sina löften och nu handlas aktien till ett p/e-tal på under 8.
Kurs då rekommendationen gavs:
124 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser