NCC ska upp

Datum: 2002-08-28 13:11

Köp

NCC B

Det vore rimligt med en uppgång på 25 procent i NCC enligt Affärsvärlden.

NCC:s besparingsprogram har fått effekt i Sverige och omkostnaderna har minskat. Reavinster har sänkt årets P/E-tal till 6, vilket inte anses vara långsiktigt uthålligt. Balansräkningen har förbättrats och när resultatet läggs till det egna kapitalet ser Affärsvärlden att NCC-aktien handlas med rabatt. Tidningen anser att en kursuppgång på ca 25 procent till 75 kr är fullt rimlig.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser