NCC sämre än index

Datum: 2008-11-10 12:16

Sämre än index

NCC B

Cheuvreux rekommenderar sämre än index i NCC

Cheuvreux rekommenderar sämre än index i NCC och riktkursen sänks till 60 kronor från tidigare 79 kronor. Omsättningsestimaten för 2009-2010 har sänkts med 8 respektive 16 procent vilket sänker marginalerna och resulterar i att vinst per aktie estimaten sänks med 40 procent för 2009 och med 50 procent för 2010, enligt Cheuvreux. Försämringen av den nordiska husmarknaden förväntas leda till sämre lönsamhet för byggverksamheten, enligt Cheuvreux. Med den motvind bolaget drabbas av på kort sikt är en återhämtningi aktien på kort sikt inte trolig, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,375 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser