Nära botten för Tieto?

Datum: 2006-05-18 15:06

Sämre än index

Tieto

Cheuvreux menar att Tietoenator kan vara nära att vända upp.

Cheuvreux menar att Tietoenator kan vara nära att vända upp inom kort. Banken menar att IT-klimatet är relativt bra på de marknader där Tietoenator verkar, särskilt då Bank & Finans. Om Cheuvreux antar samma engångskostnader som tidigare för omorganisation mm så bör bankens estimat falla med ytterligare åtta procent. Detta ger ett p/e-tal på runt 12, vilket ter sig billigt jämfört med konkurrenterna.
Kurs då rekommendationen gavs:
219 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser