Mycket talar för Investor

Datum: 2007-01-31 00:07

Mycket talar för Investor-aktien, enligt Affärsvärlden.

En blygsam värdering på de onoterade innehaven och goda tillväxtförutsättningar för kärninnehaven under 2007 gör att aktien ser aptitlig ut, enligt tidningen. Affärsvärlden spår en fortsatt hög aktivitet i kärninvesteringarna, vilket på sikt väntas leda till ett tydligare inflytande i färre innehav. Portföljen beskrivs som intressant och aktien befinns vara köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
169,25 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser